Shauna Solo

She'll shoot down your pick-up line. Then she'll shoot you.

Description:
Bio:

Shauna Solo

Earth Seed NicholasHirsch